IT-säkerhet Örebro

Sov lugnt i natt – vi har koll på säkerheten

En väl fungerande IT-säkerhet är otroligt viktigt i dagens moderna samhälle. Driver du ett företag så är det ditt ansvar att hålla din data säker. Vi hjälper dig till total kontroll och ett robust skydd så du kan sova lugnt och skönt om natten.

IT-säkerhet Örebro

IT-Säkerhet Örebro med Björnberg IT-partner

5 steg till IT-säkerhet som funkar

För oss är IT-säkerhet A och O, en bra IT-miljö är en trygg och säker IT-miljö. En sådan som gör att ni kan sova gott om natten. Vi på Björnberg IT Partner ser till att skydda er från skadliga attacker och säkrar er data. Ett bra lås på dörrarna helt enkelt. Vi ser till att ert nätverk är säkert och att er mail är skyddad, bland annat genom lösenordshanterare med tvåstegsinlogg. Vi har säkra backuplösningar och vårt datacenter är övervakat dygnet runt, så ni kan lutar er tillbaka. IT ska bara funka.

1. Mailskydd

Mailskydd är avgörande för att förebygga skadlig programvara, phishing och obehörig åtkomst till känslig information genom att implementera robusta filter och autentiseringsmetoder.

2. Ett säkert nätverk

Ett säkert nätverk är fundamentalt för att skydda digitala tillgångar och känslig information genom användning av krypterad kommunikation och effektiva brandväggar.

3. Lösenordsskydd med tvåstegsinlogg

Lösenordsskydd med tvåstegsinloggning förstärker säkerheten genom att kräva två separata autentiseringssteg, vanligtvis något du vet (lösenord) och något du har (till exempel en engångskod från en mobilapp), vilket gör det betydligt svårare för obehöriga att få tillgång till konton.

4. Stabil backup

En stabil backup är avgörande för att säkerställa affärs- och datakontinuitet, genom regelbundna och pålitliga kopior av information som möjliggör återställning vid eventuella katastrofer eller datatillfälligheter.

5. Övervakning dygnet runt

IT-övervakning dygnet runt garanterar en proaktiv och kontinuerlig bevakning av system och nätverk för att snabbt identifiera och åtgärda eventuella avvikelser eller hot, vilket bidrar till att säkerställa en robust och pålitlig digital infrastruktur.
IT-Säkerhet | Björnberg IT-partner Örebro

5 skäl till bra IT-säkerhet

IT-säkerhet, eller informationsteknologisäkerhet, är av avgörande betydelse i dagens digitala era. Med en ständigt ökande användning av digitala enheter, nätverk och molntjänster har behovet av att skydda känslig information och digitala tillgångar blivit mer påtagligt än någonsin. Nedan följer några skäl till varför IT-säkerhet är av yttersta vikt:

1. Skydda konfidentiell information

Företag och organisationer lagrar stora mängder konfidentiell information, såsom kunddata, affärsstrategier och anställningsinformation. Utan adekvat IT-säkerhet riskerar denna information att hamna i orätta händer, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser såsom identitetsstöld, förlust av företagshemligheter och ekonomiska skador.

2. Förebygga dataintrång och skadlig programvara

Cyberhot, inklusive skadlig programvara och dataintrång, utvecklas ständigt. IT-säkerhetssystem är nödvändiga för att förebygga och upptäcka dessa hot i realtid. Skadlig programvara som virus, ransomware och trojaner kan snabbt sprida sig och orsaka omfattande skador om de inte stoppas i tid.

3. Säkra affärsoperationer

Många företag och organisationer är beroende av digitala system och nätverk för sina dagliga operationer. Ett dataintrång eller en cyberattack kan leda till störningar i verksamheten, förlust av produktivitet och i värsta fall förlust av affärsmöjligheter. Genom att investera i IT-säkerhet säkerställer man att affärsoperationerna kan fortgå smidigt och säkert.

4. Bygga förtroende

Kundförtroende är avgörande för företag och organisationer. Om kunder upplever att deras personliga information inte är säker eller att företaget inte kan skydda sina digitala tillgångar, kan det leda till förlust av förtroende och därmed kundförlust. Genom att visa engagemang för IT-säkerhet kan organisationer bygga och bevara förtroendet hos sina kunder.

5. Upfylla lagkrav

Många länder och branscher har lagstiftning och regelverk som kräver att företag och organisationer skyddar känslig information. Genom att implementera robusta IT-säkerhetsåtgärder kan företag säkerställa att de följer lagstiftningen och undviker potentiella juridiska konsekvenser.

Sammanfattningsvis är IT-säkerhet en kritisk komponent i dagens digitala landskap. Det är inte bara en teknisk fråga utan en affärsnödvändighet för att skydda tillgångar, upprätthålla förtroende och säkerställa kontinuitet i affärsverksamheten. Att ignorera IT-säkerhet kan leda till allvarliga konsekvenser både för individer och organisationer.

Hej Martin!

Martin är vd för Björnberg IT-partner och är grym på att identifiera vad ni har för behov.
Undrar du över något? Slå en pling eller maila!

microsoft

Service och support

– alltid nära

Ring oss: 019 - 500 17 00 Fjärrsupport (Windows) Fjärrsupport (Mac)
Kontakt
Kryssrutor