Integritetspolicy 2023

Så här behandlar Björnberg IT Partner AB dina personuppgifter.

Björnberg IT Partner AB värnar om en hög nivå av skydd för våra besökares personliga integritet och vill informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs gärna igenom detta dokument.GDPR är en ny EU-förordning som börjar gälla i EU den 25 maj 2018. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

Samtycke och information

Björnberg IT Partner AB, Forskarvägen 1, 702 54 Örebro, e-post: kontakt@bjornbergitp.se ansvarar för hur personuppgifterna hanteras.

Vi samlar in uppgifter i kontaktformuläret på sidan www.bjornbergitp.se Vi samlar in uppgifter om namn, telefonnr och e-post som är nödvändigt för att vi ska kunna återkoppla till dig angående ditt meddelande. Dina personuppgifter används endast i detta syfte och ges inte ut till andra parter.

Björnberg IT Partner AB sparar dina personuppgifter högst i 18 månader men kan på begäran raderas.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter? 


Kontakta oss på Björnberg IT Partner AB via mail. E-post: kontakt@bjornbergitp.se Björnberg IT Partner AB org. nr: 559104-8078.

Service och support

– alltid nära

Ring oss: 019 - 500 17 00 Fjärrsupport (Windows) Fjärrsupport (Mac)
Kontakt
Kryssrutor